NV schade

Merkpositionering en magazine

NV schade is de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar in de Metaal & Techniek sector en Automotive Branche. De verzekeraar is ontstaan uit de afspraken die de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) met elkaar in de cao hebben gemaakt.

Ons werd gevraagd een contentstrategie te ontwikkelen met als doel de kernboodschap van NV schade over te brengen aan de doelgroep (werkgevers en werknemers) en de zichtbaarheid van NV schade te vergroten onder de sociale partners. Dit met als doel om hen trots te maken op hoe we het met elkaar geregeld en georganiseerd hebben voor de branche.

De aanpak

Om tot een goede contentstrategie te komen, hebben we allereerst 2 vragen beantwoord:
(1) Welke boodschap willen we overbrengen?
(2) Via welke kanalen kunnen we onze doelgroep het beste benaderen?

Voor de juiste boodschap zijn we op zoek gegaan naar de wortels van de organisatie. Wat drijft de mensen die er werken? Dat is waar de kracht van een organisatie ligt.

Bij NV schade draait het om persoonlijke dienstverlening. Vanuit dit inzicht zijn we tot het thema ‘De kracht van het persoonlijke’ gekomen. Samen met NV schade en reclamebureau Het Stormt hebben we een contentplan opgezet en zijn we op zoek gegaan naar persoonlijke verhalen van mensen die met arbeidsongeschiktheid te maken hebben.

We hebben een aantal interviews gedaan met arbeidsongeschikten en medewerkers van NV schade. De verhalen hebben we vastgelegd op film en gebundeld in een eigentijds en persoonlijk magazine, dat naar alle sociale partners is verstuurd.

Het resultaat

Intern heeft het magazine veel voor de organisatie gedaan. Er is een hoge mate van trots bij de medewerkers van NV schade en ook de sociale partners zijn positief verrast met het magazine. Zij realiseren zich nu des te meer wat voor impact arbeidsongeschiktheid op je leven kan hebben en hoe belangrijk het is dat NV schade deze mensen helpt hun draai weer te vinden.

Het magazine wordt gestuurd naar alle klanten van NV schade die worden geconfronteerd met arbeidsongeschiktheid. Klanten geven terug dat ze zich herkennen in de verhalen en dat ze dit als prettig ervaren.