i+solutions

Merkpositionering & rebranding

i+solutions is een internationale non-profit organisatie die ervoor zorgt dat belangrijke medicijnen in ontwikkelingslanden goed te verkrijgen zijn. Hiervoor zorgen ze enerzijds voor grootschalige inkoop van medicijnen tegen HIV/Aids, malaria en tbc. Daarnaast adviseren ze de lokale overheden op het gebied van bevoorrading en distributie van deze medicijnen. i+solutions opereert als een belangrijke partner voor grote internationale organisaties, overheden en donoren.

Om als grote internationale partner te blijven fungeren, is een heldere positionering nodig die zorgt voor meer zichtbaarheid in de markt. Daarnaast moet deze positionering helpen bij het versterken van de samenwerking tussen de twee afzonderlijke afdelingen binnen i+solutions: Procurement en Consultancy. Ons is gevraagd om een scherpe merkpositionering te ontwikkelen en deze door te vertalen naar een inspirerende corporate story en bijbehorende communicatiemiddelen.

De aanpak

Allereerst hebben we een groot aantal collega’s van i+solutions geïnterviewd, van beide afdelingen. De gesprekken met werknemers van de meest uiteenlopende nationaliteiten gaven ons een goed beeld van de diversiteit van de organisatie. Ook kwamen er duidelijk gedeelde waarden naar voren.

Vervolgens hebben we de gedeelde drijfveren en eigenschappen van de organisatie verder uitgewerkt en getoetst aan het management in een strategische sessie. In een aantal gezamenlijke vervolgsessies hebben we de persoonlijkheid en de rol van i+solutions ontwikkeld en samengevat in een heldere merkpositionering. Deze merkpositionering hebben we daarna tot leven gebracht in de vorm van een geschreven merkmanifest.

Het resultaat

Het positioneringsproces zelf heeft gezorgd voor een sterkere verbinding tussen de verschillende afdelingen. De nieuwe merkpositionering heeft de interne trots vergroot.

We hebben de nieuwe positionering doorvertaald naar een compleet nieuwe huisstijl. Daarnaast hebben we een nieuwe website ontwikkeld waarin het verhaal duidelijk terugkomt. Ook hebben we een corporate film gemaakt waarin het werk en de missie van i+solutions wordt uitgelegd.


i+solutions: manifesto-film

  • “We hebben prettig samengewerkt en zijn erg tevreden over het resultaat. Op onze nieuwe website zijn we erin geslaagd een complex technisch verhaal op een heldere manier over te brengen: er staat een moodfilm die onze visie en waarden goed overbrengt. We hebben ook een aangepast logo, tekst en een slogan die dit verwoorden: ‘pills and skills!’ Daarnaast heeft het interne proces enorm geholpen om beter aan te sluiten bij de missie en visie van de organisatie.”

    Luuk Jan Boon
    Managing Director
    i+solutions