Gjald

Merkpositionering

Gjald is een dienstverlener op het gebied van accountancy en bedrijfsvoering die organisaties helpt het maximale uit AFAS software te halen. Bij onze eerste kennismaking bestond Gjald uit 2 afdelingen: Gjald Accountancy en Gjald AFAS Dienstverlening. Deze afdelingen opereerden grotendeels zelfstandig, maar de mensen binnen de organisatie voelden zich wel onderdeel van hetzelfde bedrijf.

Wij zijn gevraagd om te helpen bij de merkarchitectuur van de organisatie en daarnaast voor beide afdelingen een heldere positionering te ontwikkelen. Doel hierbij is voor beide afzonderlijke markten een overtuigend verhaal te hebben en ondertussen de interne verbinding tussen de twee afdelingen in stand te houden.

De aanpak

Allereerst hebben we alle medewerkers van Gjald geïnterviewd om tot de kern van de organisatie door te dringen. Vervolgens hebben we meerdere strategische sessies met de directie gehad om de rol van Gjald in de markt scherp te krijgen.

We zijn tot de conclusie gekomen dat het belangrijk is om naast Gjald een tweede merk te lanceren voor de accountancy tak. Grootste reden hiervoor is dat beide afdelingen verschillende doelgroepen aanspreken en dat Gjald al sterk gelinkt was aan AFAS.

Voor beide merken hebben we een aparte positionering uitgewerkt, met een gedeelde missie. Deze missie kwam heel sterk naar voren in de gesprekken: bedrijven klaarmaken voor de (rode) toekomst.

‘Bedrijfsprocessen worden vaak gedomineerd door een blauwe cultuur (structuur, analytisch). Gjald gaat binnen deze wereld op zoek naar betere oplossingen en kleurt dan ook rood waar het landschap blauw kleurt (nieuwsgierig, creatief, mensgericht)’

Het resultaat

Twee sterke organisaties die allebei onder de Gjald Groep vallen: Gjald en Rikst. Een bijpassende slogan voor beide organisaties: There’s a little red in everyone.

Voor beide organisatiemerken zijn heldere websites en communicatiemiddelen ontwikkeld die hebben gezorgd voor een sterk profiel binnen de verschillende markten waarin ze opereren.

Hugo Strategy merkstrategie merkonderzoek cases Gjald 2