BNP Paribas

Merkpositionering

BNP Paribas behoort tot de grootste Europese banken, met een aanwezigheid in bijna 80 landen wereldwijd en een uniek Europees netwerk van meer dan 150 kantoren in 23 landen.

Het Nederlandse hoofdkantoor bestaat voornamelijk uit Corporate & Institutional Banking (CIB). Hoewel ze al lang in Nederland actief zijn, zijn ze weinig zichtbaar.

Er is behoefte aan een heldere lokale positionering, dat de teams in Nederland helpt in hun verhaal naar buiten toe, maar dat ook bijdraagt aan interne verbinding en een gevoel van trots.

Wij zijn gevraagd om samen met BNP Paribas CIB een inspirerende positionering te ontwikkelen die verbindt en richting geeft naar de toekomst.

De aanpak

In een strategische sessie met het managementteam hebben we allereerst de Nederlandse markt geanalyseerd en de positie van BNP Paribas CIB hierbinnen uitgewerkt.

Om tot de kern van de organisatie door te dringen, zijn er vervolgens een aantal medewerkers geïnterviewd. Hierbij zijn we op zoek gegaan naar gedeelde drijfveren en eigenschappen.

In een tweede sessie met het kernteam hebben we aan de hand van een aantal oefeningen de merkpersoonlijkheid van BNP Paribas CIB uitgewerkt en uiteindelijk ook de merkpositionering bepaald.

Het resultaat

Een heldere merkpositionering die intern houvast en richting geeft, samengevat in de belofte: connecting the dots in global business. De bouwstenen voor deze belofte worden door iedereen intern herkend en omarmd: een open organisatie met een omvangrijk netwerk en slimme mensen, die haar partners adviseert door de juiste verbindingen leggen.

De aangescherpte merkpositionering hebben we tot leven gebracht in de vorm van een geschreven merkmanifest en een aantal beliefs.